Conference Paper
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2021, Volume: 20, 82 - 90, 31.12.2021
https://doi.org/10.55549/epess.1038713

Abstract

References

 • Ayaydın, Y., Ayaydın, & Yıldız, H., (2016). Sosyal bilgiler dersinde ürün (Seçki) dosyası oluşturulmasına yönelik öğrenci ve veli görüşlerinin incelenmesi, USBES V, 2016 Bildiriler Kitabı (pp 669-675). Pamukkale Üniversitesi.
 • Beldağı, A., Özdemir, Ü. & Nalçacı, A., (2017). Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlerin kazandırılmasına ilişkin veli görüşleri, Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerlerin Kazanılma Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Erzurum İli ÖrneğI ),7(2) , 317-328.
 • Benli, N. (2010). İlköğretim I. kademede verilen performans görevlerinin öğretmen ve veli görüşleri açısından değerlendirilmesi (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Binicioğlu, G., (2010). İlkogretimde okul-aile iletisim etkinlikleri: Ogretmen ve veli gorusleri [School-family communication activities in primary education: Teacher and parent views](Unpublished master's thesis). Anadolu University, Eskisehir, Turkey.
 • Duru, S., (Temmuz 2014). Yapılandırmacı ve Geleneksel Öğrenme Ortamlarının Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları Üzerine Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(36), 15-28.
 • Eskicumalı, A., Erdoğan, D.G. ve Aslan, S., (2010). Velilerin yeni ilköğretim programına ilişkin görüşleri, The Journal of SAU Education Faculty, 19, 30-42.
 • Hersan, E., Kabapınar, Y., (2008). Veli görüşlerine göre ilköğretim sosyal bilgiler programının öğrenciye etkileri, Ege Eğitim Dergisi, (9)1, 151-172
 • Kabapınar, Y., Öztürk, C. & Hersan, E., (2004). 2004 Yılı ilköğretim sosyal bilgiler programına ilişkin veli görüşleri, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 70-84.
 • Keskin, H.K., & Yapıcı, Ş., (2008). Başarılı ve başarısız öğrencilerin kişilik özellikleri ile ilgili öğretmen ve veli görüşleri, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1(1), 20-32
 • Kıldan, O. A. (2012). Okul öncesi eğitimin amacına ilişkin öğretmen ve veli görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 135-150.
 • Kılıç, D. (2009). Yenilenen ilköğretim programlarında ailenin eğitim fonksiyonunun öğretmen ve veli görüşlerine göre incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 177-190.
 • Kuş, A. G. Z., & Çelikkaya, T. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretimi İçin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Beklentileri (ss. 69-91). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 69-91.
 • National Ministry of Education (September 2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. mufredat.meb.gov.tr> Dosyalar> 201812103847686-Sosyal Bilgiler
 • Houser, N. O. (1995). Social studies on the back burner: Views from the field. Theory & Research in Social Education, 23(2), 147-168.
 • Palaz, T., Kılcan, B., Akbaba, B., & Çepni, O. (2015). Sosyal bilgiler dersinde verilen performans görevlerinin muhatapları tarafından değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015(5), 248-264.
 • Redding, S. (2000). Parents and Learning Education Practıces Serıes-2, Internatıonal Academy of Educatıon Internatıonal Academy of Educatıon International Bureau of Educatıon, 2000ss. 7-26
 • Taşyürek, Z., & Göksu, M. M. (2016). Sosyal bilgiler dersine yönelik çocukların internet kullanımı hakkındaki veli görüşleri (Erzurum ili örneği). Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (57), 297-312.

Multi Directional Investigation of Parents' Views on the Social Studies Course

Year 2021, Volume: 20, 82 - 90, 31.12.2021
https://doi.org/10.55549/epess.1038713

Abstract

This study was carried out to determine the opinions of the parents of 5th, 6th and 7th grade students about the social studies course. For this, in-depth interview technique, one of the qualitative research methods, was used as the research design. The study group consists of six parents from Adıyaman Gerger Çoban Pınarı Secondary School, four parents from Adıyaman Kahta Kubilay Secondary School, four parents from Adıyaman Kahta Gazi Secondary School, 5 parents from Adıyaman Merkez Biraralık Secondary School and one parent from Istanbul Orhangazi Secondary School. As a data collection tool, four open-ended questions were asked to the parents. For the analysis of the data, the related data were interpreted using the descriptive analysis method. During the interviews, it was stated that the teachers should improve themselves in line with their branches, make the children love the social studies lesson with various activities, organize museum-trip programs, and inform the parents about their children at regular intervals. Expectations have emerged such as exemplifying social studies with every stage of daily life, providing a constructivist education-centered programme, ensuring that they get to know the city by visiting and seeing, raising students in accordance with the accumulation of culture from the past, raising individuals who know the responsibilities brought by their geographical location and protect their homeland and nation. Some of the parents also revealed that their students give the necessary importance to the social studies lesson, love the lesson teacher, put what they have learned into practice, and look forward to the next lesson with excitement. In addition, it has emerged that they see the education-training system only as preparation for exams, the need to increase the weekly course hours and to give the importance given to numerical courses to the social studies course.

References

 • Ayaydın, Y., Ayaydın, & Yıldız, H., (2016). Sosyal bilgiler dersinde ürün (Seçki) dosyası oluşturulmasına yönelik öğrenci ve veli görüşlerinin incelenmesi, USBES V, 2016 Bildiriler Kitabı (pp 669-675). Pamukkale Üniversitesi.
 • Beldağı, A., Özdemir, Ü. & Nalçacı, A., (2017). Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlerin kazandırılmasına ilişkin veli görüşleri, Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerlerin Kazanılma Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Erzurum İli ÖrneğI ),7(2) , 317-328.
 • Benli, N. (2010). İlköğretim I. kademede verilen performans görevlerinin öğretmen ve veli görüşleri açısından değerlendirilmesi (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Binicioğlu, G., (2010). İlkogretimde okul-aile iletisim etkinlikleri: Ogretmen ve veli gorusleri [School-family communication activities in primary education: Teacher and parent views](Unpublished master's thesis). Anadolu University, Eskisehir, Turkey.
 • Duru, S., (Temmuz 2014). Yapılandırmacı ve Geleneksel Öğrenme Ortamlarının Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları Üzerine Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(36), 15-28.
 • Eskicumalı, A., Erdoğan, D.G. ve Aslan, S., (2010). Velilerin yeni ilköğretim programına ilişkin görüşleri, The Journal of SAU Education Faculty, 19, 30-42.
 • Hersan, E., Kabapınar, Y., (2008). Veli görüşlerine göre ilköğretim sosyal bilgiler programının öğrenciye etkileri, Ege Eğitim Dergisi, (9)1, 151-172
 • Kabapınar, Y., Öztürk, C. & Hersan, E., (2004). 2004 Yılı ilköğretim sosyal bilgiler programına ilişkin veli görüşleri, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 70-84.
 • Keskin, H.K., & Yapıcı, Ş., (2008). Başarılı ve başarısız öğrencilerin kişilik özellikleri ile ilgili öğretmen ve veli görüşleri, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1(1), 20-32
 • Kıldan, O. A. (2012). Okul öncesi eğitimin amacına ilişkin öğretmen ve veli görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 135-150.
 • Kılıç, D. (2009). Yenilenen ilköğretim programlarında ailenin eğitim fonksiyonunun öğretmen ve veli görüşlerine göre incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 177-190.
 • Kuş, A. G. Z., & Çelikkaya, T. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretimi İçin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Beklentileri (ss. 69-91). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 69-91.
 • National Ministry of Education (September 2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. mufredat.meb.gov.tr> Dosyalar> 201812103847686-Sosyal Bilgiler
 • Houser, N. O. (1995). Social studies on the back burner: Views from the field. Theory & Research in Social Education, 23(2), 147-168.
 • Palaz, T., Kılcan, B., Akbaba, B., & Çepni, O. (2015). Sosyal bilgiler dersinde verilen performans görevlerinin muhatapları tarafından değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015(5), 248-264.
 • Redding, S. (2000). Parents and Learning Education Practıces Serıes-2, Internatıonal Academy of Educatıon Internatıonal Academy of Educatıon International Bureau of Educatıon, 2000ss. 7-26
 • Taşyürek, Z., & Göksu, M. M. (2016). Sosyal bilgiler dersine yönelik çocukların internet kullanımı hakkındaki veli görüşleri (Erzurum ili örneği). Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (57), 297-312.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Dursun AYAN
Ministry of Education
Türkiye


Ozkan AKMAN
SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021Volume: 20

Cite

APA Ayan, D. & Akman, O. (2021). Multi Directional Investigation of Parents' Views on the Social Studies Course . The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences , 20 , 82-90 . DOI: 10.55549/epess.1038713