Conference Paper
PDF BibTex RIS Cite

District Technology Coordinator and Information Technologies Teachers’ Vıews and Roles on Technology Integratıon: A Case Study

Year 2020, Volume: 18 , 152 - 160, 31.12.2020

Abstract

The purpose of this research is to determine the duties and responsibilities of teachers working as district technology coordinator (DTC) and information technology guidance teacher (ITGT), according to the opinions of DTC and ITG teachers, to determine the studies on technology integration in education and to reveal how communication inside and outside the integration process between district technology coordinator and information technology guide teacher. In this research, case study, one of the qualitative research patterns, was used. The study group of the research consists of two district technology coordinators working in the National Education Directorates in different districts of Istanbul and two information technology guidance teachers working in different districts. The data was collected with a full and semi-structured interview form and content analysis was performed with the data obtained. At the end of the research, the duties and responsibilities of the district technology coordinator and information technology counselors were gathered under two themes: integration and non-integration. These themes are (1) studies on technology integration in education, and (2) communication between the district technology coordinator and information technology consultant teacher both inside and outside the classroom during the integration process. At the end of the study, the non-integration duties and responsibilities of ITG and district technology coordinators and the interaction between ITGT and district technology coordinators were defined. At the end of the study, the following suggestions were presented; Expectations other than their duties and responsibilities should be minimized in order for teachers of DTC and ITG to be more efficient in the process. A checklist can be prepared for the work of DTC and ITG teachers in the integration process. The number of official meetings can be increased so that DTC and ITG teachers can successfully carry out the integration process.

References

 • Akti Aslan, S., & Duruhan, K. (2018). Being a Guide Teacher in Information Technologies: Expectations and Professional Roles. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Hacettepe Unıversity Journal Of Education, 33(4), 1049-1064.
 • Bozkuş, K., Karacabey, M.F. (2019). FATİH Projesi ile Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Ne Kadar Yol Alındı? Yaşadıkça Eğitim, 33(1), 17-32.
 • Creswell, J.W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (Çev. Ed. M. Bütün ve S.B. Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Creswell, J. W. (2015). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. New York: Pearson.
 • Ekici, F. (2008). Akıllı tahta kullanımının ilköğretim öğrencilerinin matematik başarılarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Eren, E. & Uluuysal, B. (2012). Bilişim teknolojileri (BT) öğretmenlerinin mesleki sorunları ve çözüm önerileri: okul müdürü ve bt öğretmenlerinin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 152 – 171.
 • Eren, E., Yurtseven Avcı, Z. (2016). Okul-Üniversite İşbirliği Kapsamında E-İçeriklerin Geliştirilmesi: Teknoloji Entegrasyonu Planlama Modeli Kapsamında Bir Durum Değerlendirmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 210-234.
 • Gökbulut, B., Çoklar, A.N. (2017). Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Teknoloji Koçluk Düzeyleri. TÜBAV, 10(1), 126-138.
 • Gürfidan, H., Koç, M. (2016). Okul kültürü, teknoloji liderliği ve destek hizmetlerinin öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna etkisi: Bir yapısal eşitlik modellemesi. Eğitim ve Bilim, 41(188), 99-116.
 • Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research. Educational Technology Research And Development, 55(3), 223-252.
 • Howard, S. K., Ma, J., & Yang, J. (2016). Student rules: Exploring patterns of students’ computer-efficacy and engagement with digital technologies in learning. Computers & Education, 101, 29-42.
 • Inan, F. A. & Lowther, D. L. (2010). Factors affecting technology integration in K-12 classrooms: A path model. Educational Technology Research and Development, 58(2), 137-154.
 • Kabakçı-Yurdakul, I (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik öğretim yeterliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 397-408.
 • Kale, Z. & Yılayaz, Ö. (2013). Öğretmen eğitimine teknoloji entegrasyonu modelleri ve teknolojik pedagojik alan bilgisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (8), 57-83.
 • Kılıç, S. (2013). Örnekleme Yöntemleri. Journal of Mood Disorders, 3(1), 44-46.
 • McCracker, G. (1988). The long interview (Vol. 13). Sage.
 • MEB, (2012). Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Bilişim Teknolojileri Rehberliği Görevi. 16791 sayı, 28.09.2012.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için rehber (Çev. Ed. S.Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation (No. 4). Sage.
 • Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2013). Integrating educational technology into teaching, Pearson Education Inc.
 • Ryan, T. & Bagley, G. (2015). Nurturing the integration of technology in education. Journal of Theory and Practice in Education, 11(1), 33-50.
 • Seferoğlu, S. S. (2015). Okullarda teknoloji kullanımı ve uygulamalar: gözlemler, sorunlar ve çözüm önerileri. Artı Eğitim, 123, 90-91.
 • Şaşan, H. (2002). Yapılandırmacı öğrenme. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 74, 49-52.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24, 543-559.
 • Varol, N. (2002). Bilişim teknolojilerinin eğitim kurumlarında kullanımları ve eğitimcilerin rolü. Akademik Bilişim Konferansları, 6-8.
 • Wang, Q. & Woo, H. L. (2007). Systematic planning for ICT integration in topic learning. Educational Technology & Society, 10(1), 148-156.

Year 2020, Volume: 18 , 152 - 160, 31.12.2020

Abstract

References

 • Akti Aslan, S., & Duruhan, K. (2018). Being a Guide Teacher in Information Technologies: Expectations and Professional Roles. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Hacettepe Unıversity Journal Of Education, 33(4), 1049-1064.
 • Bozkuş, K., Karacabey, M.F. (2019). FATİH Projesi ile Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Ne Kadar Yol Alındı? Yaşadıkça Eğitim, 33(1), 17-32.
 • Creswell, J.W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (Çev. Ed. M. Bütün ve S.B. Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Creswell, J. W. (2015). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. New York: Pearson.
 • Ekici, F. (2008). Akıllı tahta kullanımının ilköğretim öğrencilerinin matematik başarılarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Eren, E. & Uluuysal, B. (2012). Bilişim teknolojileri (BT) öğretmenlerinin mesleki sorunları ve çözüm önerileri: okul müdürü ve bt öğretmenlerinin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 152 – 171.
 • Eren, E., Yurtseven Avcı, Z. (2016). Okul-Üniversite İşbirliği Kapsamında E-İçeriklerin Geliştirilmesi: Teknoloji Entegrasyonu Planlama Modeli Kapsamında Bir Durum Değerlendirmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 210-234.
 • Gökbulut, B., Çoklar, A.N. (2017). Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Teknoloji Koçluk Düzeyleri. TÜBAV, 10(1), 126-138.
 • Gürfidan, H., Koç, M. (2016). Okul kültürü, teknoloji liderliği ve destek hizmetlerinin öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna etkisi: Bir yapısal eşitlik modellemesi. Eğitim ve Bilim, 41(188), 99-116.
 • Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research. Educational Technology Research And Development, 55(3), 223-252.
 • Howard, S. K., Ma, J., & Yang, J. (2016). Student rules: Exploring patterns of students’ computer-efficacy and engagement with digital technologies in learning. Computers & Education, 101, 29-42.
 • Inan, F. A. & Lowther, D. L. (2010). Factors affecting technology integration in K-12 classrooms: A path model. Educational Technology Research and Development, 58(2), 137-154.
 • Kabakçı-Yurdakul, I (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik öğretim yeterliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 397-408.
 • Kale, Z. & Yılayaz, Ö. (2013). Öğretmen eğitimine teknoloji entegrasyonu modelleri ve teknolojik pedagojik alan bilgisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (8), 57-83.
 • Kılıç, S. (2013). Örnekleme Yöntemleri. Journal of Mood Disorders, 3(1), 44-46.
 • McCracker, G. (1988). The long interview (Vol. 13). Sage.
 • MEB, (2012). Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Bilişim Teknolojileri Rehberliği Görevi. 16791 sayı, 28.09.2012.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için rehber (Çev. Ed. S.Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation (No. 4). Sage.
 • Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2013). Integrating educational technology into teaching, Pearson Education Inc.
 • Ryan, T. & Bagley, G. (2015). Nurturing the integration of technology in education. Journal of Theory and Practice in Education, 11(1), 33-50.
 • Seferoğlu, S. S. (2015). Okullarda teknoloji kullanımı ve uygulamalar: gözlemler, sorunlar ve çözüm önerileri. Artı Eğitim, 123, 90-91.
 • Şaşan, H. (2002). Yapılandırmacı öğrenme. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 74, 49-52.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24, 543-559.
 • Varol, N. (2002). Bilişim teknolojilerinin eğitim kurumlarında kullanımları ve eğitimcilerin rolü. Akademik Bilişim Konferansları, 6-8.
 • Wang, Q. & Woo, H. L. (2007). Systematic planning for ICT integration in topic learning. Educational Technology & Society, 10(1), 148-156.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Berran PATAN OZTURK
National Defence University
Türkiye


Cansu SAHIN KOLEMEN
BEYKOZ UNIVERSITY
Türkiye

Publication Date December 31, 2020
Published in Issue Year 2020Volume: 18

Cite

APA
PATAN OZTURK, B., & SAHIN KOLEMEN, C. (2020). District Technology Coordinator and Information Technologies Teachers’ Vıews and Roles on Technology Integratıon: A Case Study. The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences, 18, 152-160.